Zarząd:

– Paulina Motylewska – Prezes Zarządu

e-mail: paulmotyl@interia.pl

– Dawid Kaniewski – Wiceprezes Zarządu
tel. 600 802 931           e-mail: kangi_dawid@poczta.onet.pl

Robert Koga-Wiceprezes Zarządu, Sekretarz

tel. 516 063 101

– Stanisław Gogoliński – Członek Zarządu

Skarbnik: 

– Piotr Kostecki 
tel. 531 866 071   e-mail: p.kostecki@vp.pl