1. Ministerstwo Sportu i Turystyki:
  MSi T 

  – Program Klub 2019

 2. Gmina Nowy Tomyśl:
  herb_nt
  – „Popularyzacja sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży, seniorów oraz ich udział w rozgrywkach ligowych” – Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowy Tomyśl w kwocie 7000,00 zł., wkład własny 4 285,00 zł., praca w ramach wolontariatu 1 950,00 zł
 3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu:

  starostwo

  – „Letni obóz piłkarski” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 2 500,00 zł., wkład własny 4 500,00 zł. praca w ramach wolontariatu 300,00 zł
  – Piłka z NAP-em – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 2 500,00 zł., wkład własny 600,00 zł, praca w ramach wolontariatu 375,00 zł.,
  – „Promocja Powiatu Nowotomyskiego poprzez rozwój turystyki sportowej we współpracy z ukraińskim Powiatem Tarnopolskim” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 1000,00 zł., wkład własny  4 000,00 zł, praca w ramach wolontariatu praca w ramach wolontariatu 2 600,00 zł.,
  – „Treningi piłkarskie” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 12 250,00 zł., wkład własny 2 000,00 zł, praca w ramach wolontariatu 420,00 zł.