Polityka prywatności strony www.napnt.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem www.napnt.pl i wszystkich subdomen wskazanej strony jest Nowotomyska Akademia Pilkarska Polonia z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Ogrodowa 22, 64-300 Nowy Tomyśl, NIP 7881994285 (dalej „Klub” lub „NAP Polonia”).

Prywatność Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.napnt.pl jest dla Klubu szczególnie ważna. Dane przekazane przez Użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Grzegorz Raczkowiak, e-mail: graczkowiak@wp.pl
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.
Dane przekazane do Klubu przez Użytkowników

Klub może pozyskiwać dane osobowe poprzez odbiór wiadomości e-mail, które mogą zostać wysłane na jeden z adresów podanych na stronie Klubu, poprzez system zarządzania Klubem ActiveNow, w wersji papierowej za pośrednictwem umów i zgód na podjęcie treningów. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników
W zakresie, w jakim NAP Polonia zbiera od użytkowników dane osobowe, Klub pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe są przetwarzane przez Klub w celach:

  • udzielenie odpowiedzi na zapytanie zgłoszone za pośrednictwem wiadomości e-mail lub system ActiveNow.

    Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne.
    Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług NAP Polonii oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, NAP Polonia przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Klubu, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer strony Klubu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Więcej o Cookies na pomocy technicznej wybranej przeglądarki:
– Mozilla Firefox(https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek)
– Google Chrome(https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl)
– Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies)

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
– informacje o typie systemu operacyjnego Użytkownika,
– informacje o przeglądarce Użytkownika,
– odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies
Zebrane pliki Cookies są przez Klub przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.napnt.pl. Klub wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją Użytkowników.

Odnośniki do innych stron
Na stronie internetowej www.napnt.pl znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których Użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji
Klub stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności
NAP Polonia może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania  do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa lub zmiany usług oferowanych przez Klub, informując o dokonanych zmianach odpowiednio na stronie internetowej www.napnt.pl i/lub właściwej subdomenie wskazanej strony.

Nowy Tomyśl, 08 sierpnia 2018 roku

Zarząd
Nowotomyskiej Akademii Piłkarskiej Polonia