1. Ministerstwo Sportu i Turystyki:
  MSi T

  – Program Klub 2019

 2. Gmina Nowy Tomyśl:
  herb_nt
  – „Piłka nożna łączy narody” – Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowy Tomyśl w kwocie 5000,00 zł.,  wkład własny 1240,00zł.
  – „Dzień Dziecka z NAP” – Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowy Tomyśl w kwocie 1500,00 zł.,  wkład własny 440,00 zł.
  – „Wielkopolsko – Lubuska Liga Żaków” – Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowy Tomyśl w kwocie 2500,00 zł., wkład własny 650,00 zł.
  – „Popularyzacja sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży, seniorów oraz ich udział w rozgrywkach ligowych” – Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowy Tomyśl w kwocie 35000,00 zł., 28620,00 zł.
 3. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu:

  starostwo
  – „Festiwal Oldboy-ów” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 1000,00  zł., wkład własny 490,00 zł.
  – „Obóz piłkarski” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 1500,00 zł., wkład własny 560,00 zł.- Piłka z NAP-em – 2000,00   600,00
  – „Promocja Powiatu Nowotomyskiego poprzez rozwój turystyki sportowej we współpracy z ukraińskim Powiatem Tarnopolskim” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 700,00 zł.,  240,00 zł.
  – „Treningi piłkarskie” – Zadanie współfinansowane przez Powiat Nowotomyski  w kwocie 4900,00 zł., wkład własny 500,00 zł.