ZIMA 2022
W NAP Polonii Nowy Tomyśl, jak co 6 miesięcy, przeprowadzane będą przez naszego partnera medycznego Rehasport Clinic obowiązkowe badania sportowe. I tura badań „badania morfologiczne” przeprowadzone będa w sobotę 29.01.2022r. 
Miejsce oraz harmonogram godzinowy dla zawodników poszczególnych grup zostanie zamieszczony na str NAP Polonii w najbliższych dniach, po zaakceptowaniu naszej propozycji przez Rehasport Clinic.
II tura badań „badania sportowe” w siedzibie Rehasport Clinic odbądą się we wtorek 22.02.2022 roku w godz. 9:00 – 14:30. Transport na wyjazd do Poznania zapewni zawodnikom Zarząd NAP Polonii.
Wykaz osób na badania wraz z ewentualnymi brakami w dokumentacji lub badaniach:
W przypadku braku na liście któregoś z zawodników  proszę o informację na adres e-mail: graczkowiak@wp.pl

Objaśnienie do zapisków w wykazie osób na badania:

 • „nic” – zawodnik nie dostarcza żadnych dokumentów, nie wykonuje badań krew/mocz. Zawodnik taki bierze udział tylko w badaniu w Rehasport Clinic
 • „skierowanie” – należy dostarczyć trenerowi swojej grupy skierowanie za zapisem do „PORADNI MEDYCYNY SPORTU
 • „badania laboratoryjne” – konieczność uczestnictwa w badaniach krew i mocz (08.02.2020 w siedzibie klubu) lub konieczność zrobienia badań we własnym zakresie ,

Osoby biorące pierwszy raz udział w badaniach sportowych przeprowadzanych przez Rehasport Clinic zobowiązane są dostarczyć uzupełnioną Ankiete Rehasport tzw. wywiad srodowiskowy, która dostępna jest na str www.napnt.pl  (zakładka dokumenty do pobrania ankiety Rehasport).

Ankiety oraz brakujące dokumenty (skierowania) należy dostrczyc trenerom poszczególnych zespołów na treningdo 20.02.2022r.

Przypominamy, że brak aktualnych badań sportowych uniemożliwia zawodnikom czynny udziału w treningach oraz wszelkiego rodzaju rozgrywkach (ligowych, meczach sparingowych, turniejach itp.).
———————————————————————
ZIMA 2020
1. Badania krew i mocz – siedziba Klubu 08.02.2020 roku, ul. Ogrodowa 22, Nowy Tomyśl – godziny poszczególnych grup podamy w osobnym komunikacie
2. Badania w Rehasport Clinic:
 – 28.01.2020 r. – transport do Poznania zapewnia NAP Polonia
– 15.02.2020 r. – transport do Poznania zapewnia NAP Polonia
Wykaz osób na badania wraz z ewentualnymi brakami w dokumentacji lub badaniach:
W przypadku braku na liście któregoś z zawodników / zawodniczek proszę o informację na adres e-mail: graczkowiak@wp.pl

Objaśnienie do zapisków w wykazie osób na badania:

 • „nic” – zawodnik nie dostarcza żadnych dokumentów, nie wykonuje badań krew/moc. Zawodnik taki bierze udział tylko w badaniu w Rehasport Clinic
 • „skierowanie” – należy dostarczyć trenerowi swojej grupy skierowanie za zapisem do „PORADNI MEDYCYNY SPORTU
 • „badania laboratoryjne” – konieczność uczestnictwa w badaniach krew i mocz (08.02.2020 w siedzibie klubu) lub konieczność zrobienia badań we własnym zakresie ,
 • „ankieta” – należy dostarczyć wypełnioną i wydrukowaną ze str NAP (zakładka dokumenty do pobrania ankiety Rehasport).
Przypominamy, że brak aktualnych badań sportowych uniemożliwia zawodnikom czynny udziału w treningach oraz wszelkiego rodzaju rozgrywkach (ligowych, meczach sparingowych, turniejach itp.).
———————————————————————————————————
LATO 2019

I tura badań – odbędzie się w budynku klubu we wtorek 27.08.2019r. od godz. 9:00

II tura badań – termin uzależniony będzie od ilości osób, które przystąpią do badań w I turze.

Godzinowy podział na grupy podamy w najbliższym czasie

W związku z kilkoma niemiłymi telefonami od lekarzy z nowotomyskich ośrodków zdrowia dotyczącymi wystawiania przez owych lekarzy rodzinnych skierowań do poradni medycyny sportowej wraz z Rehasport Clinic  chcielibyśmy Państwu przytoczyć dwa linki, w których zawarta jest informacją o prawach pacjentów do otrzymania stosownego skierowania:

Link z Narodowego Funduszu Zdrowia:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

Link z Dziennika Ustaw – Dział III Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001510/T/D20181510L.pdf

W razie niechęci do wystawienia stosownego skierowania możecie Państwo powołać się na wyżej załączone linki

Koszt badania zawodnika wynosi 30,00 zł, płatny w dniu badania. Zawodnicy biorący udział w obozie będą mogli pieniądze wpłacić trenerom w dniu przyjazdu.

Lista osób przeznaczonych do badań (lista ułożona rocznikowo):

LISTA ZAWODNIKÓW NA BADANIA REHASPORT LATO 2019

W przypadku braku, któregoś z zawodników prosimy o informację mailową: graczkowiak@wp.pl

Objaśnienie do zapisków w wykazie osób na badania:

 • „nic” – zawodnik nie dostarcza żadnych dokumentów, nie wykonuje badań krew/moc. Zawodnik taki bierze udział w badaniu
 • „skierowanie” – należy dostarczyć trenerowi swojej grupy skierowanie do „PORADNI MEDYCYNY SPORTU
 • „badania laboratoryjne” – konieczność uczestnictwa w badaniach krew i mocz, wyniki należy dostarczyć do klubu do dnia 27.08.2019r.
 • „ankieta” – należy dostarczyć wypełnioną i wydrukowaną ze str NAP (zakładka dokumenty do pobrania ankiety Rehasport).

 

Przypominamy, że brak aktualnych badań sportowych uniemożliwia zawodnikom czynny udziału w treningach oraz wszelkiego rodzaju rozgrywkach (ligowych, meczach sparingowych, turniejach itp.).
I
————————————————————————————————————————-
ZIMA 2018
ZASADY UCZESTNICTWA W POBIERANIU KRWI I ODDANIU MOCZU
– zawodnicy z poszczególnych roczników przychodzą na wyznaczoną godzinę dla swojego rocznika (godzinę, a nie przedział czasowy !!!)
– zawodnicy, którzy spóźnią się oczekują do końca badań na swoją ponowną kolej lub uczestniczą w badaniu jeśli w przedziale czasowym dla danej grupy pozostanie czas na wykonanie pobrania krwi,
– zawodnicy przychodzą naczczo,
– zawodnicy przynoszą ze sobą pojemnik z moczem,
– zawodnicy dostarczają wymagane przez klinikę dokumenty dla II części badań
WYMAGANE DOKUMENTY NA II CZĘŚĆ BADAŃ
(termin dostarczenia trenerom dokumentów  najpóźniej 31.01.2018r. ):
– skierowanie od lekarza rodzinnego do PORADNI MEDYCYNY SPORTU (inny zapis na skierowaniu nie uprawni zawodnika do udziału w badaniach) – informacja zawarta będzie w wykazie osób zakwalifikowanych na badania
– wyniki badań laboratoryjnych (krew i mocz) – jeśli któryś zawodnik będzie przeprowadzał badania na „własną rękę”
– wypełniona ankieta Rehasport (zakładka na naszej str. internetowej „dokumenty do pobrania” pozycja nr 6)
– pełna dokumentacja medyczna jeżeli, któryś z zawodników w ciągu ostatniego roku był hospitalizowany, przeszedł poważną kontuzję, jest po stałą kontrolą lekarską (np. astma, problemy z układem krążenia, oddechowym, wrodzone wady serca itp).
——————————————————————————————————————————-
LATO 2017

Uprzejmie informujemy, że poniżej załączamy wykaz osób zakwalifikowanych na badania 17.08.2017.

Wykaz zakwalifikowanych zzawodników na badania LATO 2017

Część zawodników zobligowana jest dostarczyć:

– skierowania od lekarza rodzinnego do PORADNI MEDYCYNY SPORTU (inny zapis na skierowaniu nie uprawni zawodnika do udziału w badaniach )
– wyników laboratoryjnych (krew i mocz),
– wypełnionej ankiety Rehasport (zakładka na naszej str. internetowej „dokumenty do pobrania” pozycja nr 6)

Jeśli na liście brakuje jakiegoś zawodnika, proszę o kontakt mailowy [graczkowiak@wp.pl] w celu wyjaśnienia takiej przyczyny (np. może brakować zawodników, którzy dopiero rozpoczęli treningi w NAP i nie złożyli dokumentów rejestracyjnych).

Informujemy, że każdy zawodnik biorący udział w treningach NAP Polonii Nowy Tomyśl zobligowany jest posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez lekarza medycyny sportowej.

Zawodnicy, którzy nie zostali zakwalifikowani na badania:

 • Dziamski Dawid
 • Henrich Mateusz
 • Kucz Kamil
 • Marchewka Marcin
 • Nowaczyk Bartosz
 • Piechowiak Maciej
 • Szulc Mikołaj
 • Tratwal Tomasz
 • Walda Marcin
———————————————————————

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.08.2017 roku odbędą się obowiązkowe badania lekarskie od godziny 14:30 !!! WSZYSCY zawodnicy NAP Polonii Nowy Tomyśl zobligowani są do wykonania powyższych badań. Przypominamy, że brak aktualnych badań nie uprawnia zawodników do gry w lidze oraz stwarza zagrożenie dla własnego zdrowia, a nawet życia podczas treningów.Badania zostaną przeprowadzone przez lekarza orzecznika z kliniki Rehasport !!!

Koszt udziału w badaniach  – 20,00 zł. płatne na miejscu.

Pani doktor zastrzega sobie, aby w miarę możliwości dzieci na badania przybyły ze swoimi rodzicami / opiekunami.

Zawodnicy, którzy do tej pory nie brali udziały w badaniach w klinice Rehasport (nie mają tam założonej kartoteki) zobligowani są do dostarczenia w dniu badań: 
– skierowania od lekarza rodzinnego do PORADNI MEDYCYNY SPORTU (inny zapis na skierowaniu nie uprawni zawodnika do udziału w badaniach )
– wyników laboratoryjnych (krew i mocz),
– wypełnionej ankiety Rehasport (zakładka na naszej str. internetowej „dokumenty do pobrania” pozycja nr 6)

Zawodnicy, którzy przechodzili już badania w klinice Rehasport nie muszą przynosić (ankiety, skierowania od lekarza rodzinnego, ani wyników laboratoryjnych).

Jeżeli, któryś z zawodników w ciągu ostatniego roku był hospitalizowany, przeszedł poważną kontuzję, jest po stałą kontrolą lekarską (np. astma, problemy z układem krążenia, oddechowym, wrodzone wady serca itp) zobligowany jest dostarczyć w dniu badań dokumentację związaną z prowadzonym leczeniem. 

————————————————————————————————————————-

ZIMA 2017

Uprzejmie informuję, ze zmieniły się godziny wyjazdów naszych zawodników w sobotę 18.02.2017r. na badania do kliniki Rehasport (badania zostały przyśpieszone o godzinę), i tak:

 • 7:30 – wyjazd autokaru – badanie rozpocznie się 0 9:00
 • 10:00 – wyjazd busa

Na prośbę kliniki wszyscy zawodnicy zobligowani są do posiadania ze sobą:

 • halówki,
 • koszulka z krótkim rękawkiem,
 • krótkie spodenki.

Ostateczna lista z podziałem zawodników (wyjazd autokarem lub busem) zostanie podana w środę wieczorem (po treningach), ponieważ nie wszyscy zawodnicy dostarczyli dokumenty.

Poniżej prezentujemy zawodników z brakującymi dokumentami

Zawodnicy z brakującymi dokumentami

—————————————-
Wydłużony termin składania dokumentów

Uprzejmie informuję, że wydłużam czas dostarczenia przez rodziców brakujących dokumentów związanych z badaniami w klinice Rehasport (wypełniona ankieta, skierowanie od lekarza rodzinnego do Poradni Med. Sportowej). Ostateczny termin dostarczenia trenerom w/w dokumentów upływa na środowym treningu (15.02.2017r.)

Równocześnie przypominam , że brak jakiegokolwiek dokumentu skutkować będzie brakiem możliwości wyjazdu danego dziecka na badania 18.02.2017r. Badania rodzic będzie musiał wykonać we własnym zakresie

———————————–
18 lutego 2017 r. badania w Rehasport

Uprzejmie informujemy, że osoby zakwalifikowane na II turę badań do kliniki Rehasport udadzą się na badania w sobotę 18- go lutego (wcześniejsze terminy 14.02 i 16.02 już są nieaktualne). Wyjazd spod Klubu odbędzie się w dwóch turach o 8:00 oraz 10:00. Dokładna rozpiska, o której dane dziecko pojedzie na badania podane będzie przyszłym tygodniu.

G. Raczkowiak
Koordynator ds szkolenia NAP

———————————————————
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA II TURĘ BADAŃ W KLINICE REHASPORT

Uprzejmie informuję na na II turę badań do kliniki Rehasport udadzą się zawodnicy , którzy brali udział w badaniach labolatoryjnych  (krew i mocz). U części zawodników, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy biorą udział w takich badaniach brakuje niezbędnej dokumentacji.  Rodzice zobligowania są dostarczyć braki na pierwszy po feriach zimowych trening trenerom prowadzącym zajęcia. Bark, któregoś z dokumentów równoznaczny będzie z brakiem możliwości wzięcia udziału w II turze badań.

Zawodnicy, którzy nie wzięli udziału w badaniach (a tym samym nie skorzystali z pomocy Klubu) zobligowani są we własnym zakresie wykonać badania, aby uzyskać zgodę lekarza medycyny sportu na udział w treningach i meczach ligowych.

Lista zakwalifikowanych osób na wyjazd:

Lista zawodników na II turę badań Rehasport

—————————————-

Lista zawodników na badania w klinice Rehasport

Poniżej prezentujemy Państwu listę zawodników, którzy mogą wziąć udział w badaniach uprawniających do udziału w rozgrywkach WZPN. W przypadku braku na liście, któregoś z zawodników prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem ds szkolenia NAP Grzegorzem Raczkowiakiem (tel 663-847-693).
Objaśnienia do załączonej listy:

 • kartoteka w Rehasport – „NIE” – należy dostarczyć trenerowi danej grupy wypełnioną ankietę Rehasport (zawodnik nigdy wcześniej nie brał udziału w badaniach w tejże klinice i nie widnieje w ewidencji pacjentów),
 • brakujące dokumenty do II tury badań :
  – badania laboratoryjne (wyniki krwi i moczu) w przypadku oddania krwi i moczu w czwartek 02.02.17r. w klubie wyniki będą w bazie danych kliniki (nie będzie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów). Jeśli, któryś z zawodników wykonał badania laboratoryjne w ciągu ostatniego miesiąca musi dostarczyć je trenerowi (poinformować również G.Raczkowiaka o takowych wynikach) – zawodnik taki nie musi przechodzić po raz kolejny badan laboratoryjnych w klubie,
  – skierowanie – do dnia wyjazdu na II turę badań (14 i 16.02.17) należy dostarczyć skierowanie od lekarza rodzinnego z zapisem „SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ”(skierowanie z innym zapisem nie będzie przyjmowane!!!).

Lista zawodników do badań :

nap 14.02 i 16.02.2017

———————————————————————

CZY ZAWODNICY GRUPY SKRZAT (G) MUSZĄ PRZECHODZIĆ BADANIA LEKARSKIE ??

Uprzejmie informujemy, że drużyna Skrzatów (G) nie ma obowiązku przechodzenia badań dających zdolność do udziału w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ grupa ta nie bierze udziału w takich rozgrywkach. Jednakże nie możemy Państwu zakazać zrobienia takichże badań. Ze względu na zwiększony wysiłek wynikający z udziału w jednostkach treningowych, można takie badania wykonać.
W przypadku , gdy Państwa dziecko do momentu podjęcia treningów w NAP Polonii chorowało (np. mała wada serca, skoki ciśnienia itp.) wskazane jest, by dziecku już na tym etapie zrobić badania. Decyzja należy do Państwa.

————————

UWAGA, BADANIA LABORATORYJNE

Jeśli, któryś z zawodników NAP Polonii Nowy Tomyśl w styczniu 2017 roku miał zrobione badania laboratoryjne (krew i mocz) nie musi w czwartek 02.02.17r. przechodzić po raz kolejny badań laboratoryjnych. Zawodnik taki musi dostarczyć trenerowi wyniki badań, które następnie zostaną przekazane klinice Rehasport.

——————————————–

HARMONOGRAM POBIERANIA KRWI

Uprzejmie informujemy, że w czwartek 2 lutego 2017 roku w klubie odbędzie się I tura obowiązkowych badań lekarskich. Każdy zawodnik zobowiązany jest przybyć do klubu z pojemnikiem moczu oraz na czczo w celu pobrania krwi przez pielęgniarki z kliniki Rehasport. Harmonogram przedstawia się następująco:

 • 8:30 – chłopcy z grup Żak oraz Orlik biorący udział w obozie zimowym,
 • 9:15 – zawodnicy grup Żak F1 i F2 oraz Orlik E1 i E2 nie biorący udziału w obozie,
 • 10:00 – zawodnicy grupy Młodzik D1 (nie biorący udziału w obozie) oraz Junior Młodszy B2,
 • 11:30 – zawodnicy grupy Młodzik D 1 biorący udział w obozie.

Zawodnicy grup Żak i Orlik biorący udział w obozie po oddaniu krwi udadzą się na trening na halę.

Zawodnicy grupy Młodzik najpierw odbędą trening na hali, a następnie udadzą się do klubu na pobranie krwi i obiad.

14 i 16 lutego zawodnicy, którzy wzięli udział w I turze badań, udadzą się do Poznania na II turę. Do tego dnia rodzice dzieci , który dotychczas nie brali udziału w badaniach w klinice Rehasport muszą dostarczyć do 13 lutego trenerowi skierowanie od lekarza rodzinnego z zapisem „SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ” oraz wypełnioną ankietę Rehasport:

Rehasport ankieta cz2

Rehasport ankieta cz1

Rodzice zawodników grup Żak F1 i F2 proszeni są o dostarczenie w/w dokumentów trenerowi Grzegorzowi Raczkowiakowi 13 lutego na halę gimnazjum w Nowym Tomyślu (w godz. 16:30-18:00).

INFORMUJEMY, ŻE OSOBY KTÓRE NIE WEZMĄ UDZIAŁU W I TURZE BADAŃ NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W II TURZE BADAŃ I STOSOWNE BADANIA UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA TRENINGÓW ORAZ GRY W ROZGRYWKACH WZPN BĘDĄ MUSIELI WYKONAĆ NA WŁASNY KOSZT !!!

—————————————-

Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie zimowym wszyscy nasi zawodnicy zostaną przebadani w klinice Rehasport (jedyna klinika sportowa w kraju posiadająca rekomendacje FIFA).

Przypominamy, że badanie lekarskie jest obowiązkowe, bez zdolności wystawionej przez lekarza medycyny sportowej, żaden zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach PZPN i WZPN !!!

W czwartek 2 lutego 2017 r. w budynku klubu odbędzie się pierwsza faza obowiązkowych badań lekarskich. Polegać ona będzie na pobraniu krwi od zawodników (przypominamy, że krew oddaje się na czczo). Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą także mocz w stosownym pojemniku zakupionym w aptece.

Druga faza badań przeprowadzona zostanie w marcu 2017 roku i polegać będzie na stosownych badaniach wykonanych już w klinice Rehasport (transport na badania zapewnia klub).

Rodzice zawodników, którzy do tej pory nie brali udziału w badaniach w klinice Rehasport zobligowani są do wykonania dodatkowych czynności, a mianowicie:

 1. Dostarczeniu trenerowi skierowania od lekarza rodzinnego na badania  z następującym zapisem „SKIEROWANIE DO PORADNI MEDYCYNY SPORTOWEJ” – każdy inny zapis na skierowaniu skutkować będzie brakiem możliwości wykonania badań dla zawodnika,
 2. Dostarczeniu trenerowi wypełnionej ankiety:
  Rehasport ankieta cz1
  Rehasport ankieta cz2

Harmonogram przybycia zawodników poszczególnych grup na pobranie krwi zostanie opublikowany w najbliższych dniach


Uprzejmie informujemy, że w trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych w klubie przeprowadzone zostaną badania laboratoryjne zawodników naszej Akademii. Wzorem lat ubiegłych z kliniki Rehasport przyjadą panie pielęgniarki,które pobiorą krew od naszych zawodników. Każdy zawodnik zobligowany jest przynieść ze sobą mocz.

Po feriach zimowych zawodnicy udadzą się do kliniki w Poznaniu w celu przejścia kolejnych badań i uzyskania zdolności do treningów i gry, wystawionych przez lekarza orzecznika.

Termin i godzina pobierania krwi w Klubie będzie podana w najbliższych dniach. Aktualnie oczekujemy na potwierdzenie terminu przez pracowników kliniki.