Działalność NAP Polonii Nowy Tomyśl oparta jest na pomocy finansowej pochodzącej z różnych źródeł. Wszystkim, którzy nas wspierają serdecznie dziękujemy, a są nimi:

  1. Rodzice dzieci trenujących w Akademii w postaci comiesięcznych składek członkowskich,
  2. Zakłady pracy,
  3. Gmina Nowy Tomyśl,
    * „Popularyzacja sportu poprzez szkolenie dzieci, młodzieży, seniorów oraz ich udział w rozgrywkach ligowych” – dotacja w kwocie 44 000,00 zł.,
  4. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
    * „Popularyzacja piłki nożnej poprzez organizację obozu sportowego dla dzieci, młodzieży i seniorów NAP Polonii Nowy Tomyśl” – dotacja w kwocie 1 000,00 zł.,
    * „Treningi piłkarskie” – dotacja w kwocie ………. zł.,